Poznaj Ferno

Pożyczamy Od natury

Domem FERNO jest Lubartów.

Przepiękny rejon Lubelszczyzny w dolinie rzeki Wieprz, nieskażony przemysłem i zanieczyszczeniami. Rejon ten słynie z wysokiego nasycenia obszaru w tereny leśne, których całkowita powierzchnia wynosi na terenie gminy Lubartów 5997ha. Lasy wokół Lubartowa pełnią ważną rolę w przestrzeni przyrodniczej regionu, a szczególnie kompleks Lasów Kozłowieckich, które ze względu na swoje położenie i walory przyrodnicze otrzymał miano „zielonych płuc Lublina”. Na jego terenie znajdują się m.in. rezerwat „Kozie Góry”, kwatera myśliwska „Stary Tartak” i ścieżka edukacyjna „Kopanina”.

Drewno to cenny surowiec naturalny wykorzystywany do produkcji stolarki okiennej pod marką FERNO. Dlatego FERNO bardzo poważnie traktuje wszelkie aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego i podejmuje wiele działań służących jego ochronie.

FERNO dba o to, by swoją działalnością nie wpływać negatywnie na otaczającą piękną lubartowską przyrodę i działać tak, by zwracać naturze to, co od niej wzięto. Dlatego właśnie FERNO świadomie i selektywnie prowadzi zakupy surowca do produkcji swoich okien, skupując materiał pozyskany wyłącznie w ramach cięć pielęgnacyjnych wykonywanych w drzewostanach oraz cięć odnowieniowych niezbędnych do powstania nowego pokolenia lasu, wspierając tym samym działania podejmowane w zakresie odnawiania, zalesiania, pielęgnowania i ochrony lasu. Dostawcy surowca do produkcji stolarki otworowej FERNO posiadają międzynarodowe certyfikaty dobrze prowadzonej gospodarki leśnej – PEFC, FSC.

Bardzo ważnym i cennym elementem jest współpraca z Nadleśnictwem Lubartów w ramach promocji edukacji ekologicznej wśród młodych ludzi, by w nich wyrobić naturalny nawyk troski o środowisko, dlatego marka FERNO aktywnie bierze udział w przedsięwzięciach skierowanych do uczniów szkół Ziemi Lubartowskiej m.in. poprzez sponsoring udziału uczniów w spotkaniach związanych z sadzeniem drzew oraz innych form ochrony środowiska.

FERNO chce dawać przykład innym, jak działać w zgodzie z naturą.